Hakkımızda
1995 yılında Ankara’da kurulmuşŸ olan Proje Yönetim DerneğŸi, Türkiye’de kamu ve özel sektör kuruluşŸlarında proje yönetim anlayışŸının temellerinin yerleşŸmesine, gelişŸmesine ve bu anlayışŸın uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

OluşŸturulan hedeflere ulaşŸılabilmesi için günümüzün en önemli konularından biri yani iletişŸimin etkin bir şŸekilde kullanılması kaçınılmaz hale gelmişŸtir. Bu noktadan hareketle Proje Yönetim DerneğŸi İletişŸim Kurulu oluşŸturulmuşŸ ve Haziran-2010'da çalışŸmalarına başŸlamışŸtır.

Proje Yönetim DerneğŸi İletişŸim Kurulu aşŸağŸıda ismi belirtilen üyelerden oluşŸmuşŸ olup, çalışŸmalarına devam etmektedir.


Misyonumuz

Gönüllülük esaslı olan Dernekçilik faaliyetleri içerisinde planlı ve paylaşŸımcı bir ortam yaratarak, paydaşŸlarımızın farkındalıklarını ve etkinliklerini verimli şŸekilde kullanmaları için gereken koordinasyon çalışŸmalarına öncülük etmek ve bir temel oluşŸturmak.
Fotoğraflar
Fotoğraf Arşivimiz Yakında Eklenecektir
Faaliyet Raporu