Hakkımızda
PYD Savunma İlgi Grubu, savunma projeleri ile ilgili bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşŸılması için bir platform oluşŸturmak, güncel sorunların çözümü için iletişŸim ortamları yaratmak, sektör oyuncularını ve meslektaşŸlarımızı savunma projelerinde proje yönetiminin rolü konusunda bilinçlendirmek, bu çerçevede teknolojik gelişŸmelerin ülke çapında yaygınlaşŸtırılmasına katkı sağŸlamak, amaçları doğŸrultusunda faaliyet göstermektedir.
Fotoğraflar
Fotoğraf Arşivimiz Yakında Eklenecektir
Faaliyet Raporu